Engels : Afrikaans bekende rekenaarterme

 

Bydrae? Foute? Stuur 'n epos aan stef at coetzee.org asb

 

Klik op n letter in die alfabet hieronder om soontoe te gaan

Aan die regterkant hoort n klik op die woord BO om hierheen terug te keer

ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWXYZ

A

 BO

abandoned
verworpe
acute 
akuut (bv ť)
add 
voeg by
address book 
adresboek
aging 
  veroudering
alert (a) 
  waaksaam, op die hoede
alert (n) 
  waarskuwing
alert (v) 
  waarsku
alias   
alias
allocate   
toeken
Alternative Name
Alias
Alt (alternate)   
Alt (alternate) 
ampersand  (&) ampersand
Ancestors
Voorouers
Ancestry
Afstamming
Ancestral Chart
Kwartierstaat
animation   
animasie
anonymity   
naamloosheid
application   as in a program toepassing
archive (n)  
 argief 
archive (v)  
argiveer
article   
artikel
ASCII    (American Standard Code for Information Interchange)  ASCII 
Assign
Toeken
asterisk     (*) asterisk, 
at     (@) by 
attachment    
aanhangsel (e-pos)
attribute
eienskap
authentication
geldigheidsvasstelling
authorisation
magtiging
auto-detect   
selfspeur, 
autoload   
selflaai
automatic detection    outospeur
AutoMerge
Outokombineer
auto-reliable   
outobetroubaar
AutoSource
OutoBron
back button
terugknoppie
backslash   
terug-skuinsstreep
Backup
Rugsteun
backward moderated     terug gemodereer 
Bad
Ongeldig
Bad Date
Ongeldige Datum
Baptism
Doop
Bar
Balk
Batch
Groep
baud   
baud
BBS  (Bulletin Board Service)    BBD 
BEPSC
DBOGK
beta
beta
beta   
beta, 
binary   (adj)   binÍre
binary  (n)    binÍre lÍer;  
bit
bis
bitmap
bisbeeld
blank  
leeg
blind carbon copy  (bcc)  blinde afskrif
body
lyf
bold   
vet
Bookmark
Boekmerk
bookmark  
 boekmerk
bookmark link  
 boekmerkskakel (in 'n HTML-dokument)
bounce
terugbons
box
kassie
brackets (( )) hakies
browse
Blaai 
Browser
Blaaier
bubble (n) as in information bubble borrelruitjie
buffer
buffer
buffer 
  buffer
built-in  
 ingeboude
bullet points
dotlys
button
knoppie
byte
greep
cache
hulpgeheue
call preference  
 oproepvoorkeur
cancel
kanselleer
caption
opskrif
capture (v) vaslÍ
carbon copy (cc)    afskrif
caret
kappie
carriage return
reŽleinde
Cascade
Neergolf
Case sensitive
Letterkasgevoelig
Category
Kategorie
CD
CD
channel (n) 
  kanaal
character set
karakterstel
chart
tabel
chat  
 klets, gesels
check (n) merk 
check (v) nagaan 
Check/Repair
Nagaan/Herstel
Check Box
Merkblokkie
Checklist
Kontrolelys
chime  
klingel
Christening  Event Doop Gebeurtenis
Chronology
Chronologie
clash
bots
clear
verwyder
click
klik
client client/server kliŽnt
client-server relationship kliŽnt-bedienerverhouding
client-server relationship    kliŽnt-bedienerverhouding
Clipboard
Knipbord
clone
kloon
close v - as in file sluit
collect e-mail  
kry e-pos
colon (:) dubbelpunt
Column Layout
Kolomuitleg
com port (communications port)    com-poort (kommunikasiepoort)
Combination
kombinasie
command line (n) opdraglyn
command line (adj)  opdraglyn
command line (n)   
opdraglyn
compatible
versoenbaar
compressed
saamgepers
Compression
Kompaktering
condition
voorwaarde
configuration utility opstelprogram
configure
opstel
connect
koppel
cookie
koekie
copy copy and paste n kopie
copy copy and paste v kopieer
corrupt  
 korrup
Country
Land
country code
landkode
County
Distrik
County Verification List Distrikbevestigingslys
cracker  
kraker, krapper (kyk ook hacker)
Create
Skep
Crop v Afknip
cross-post (v)   
kruispos
Ctrl (control)  volgens sleutelbord teks Ctrl (beheer)
curly brackets ({}) krulhakies
curly quotes  
 krulaanhalingstekens
cursor muispyltjie loper
Custom
Pasmaak
Custom View
Aangepaste skerm
customise 
Pasmaak
cut 
knip
Cut and Paste
knip en plak
 

D

 BO

daemon  
daemoon
dash
koppelteken
data bit  
 databis
debug (v) ontfout
decode
dekodeer
decode 
  dekodeer
dedicated
toegewyd
default gateway
verstek deurgangspoort
default
verstek
default value  
verstekwaarde  
delete
skrap
deletion  
skrapping
deliver (v) aflewer
Deluxe Edition
Deluxe Uitgawe
Descent
Afkoms
Descendant Report Nasateverslag
Descendant  
Nasaat
Descendant's table Nasatestabel
desktop
lessenaarskerm
destination   
bestemming
detect
opspoor
diaeresis  
 deelteken (bv Ž)
diagnostics  
 diagnostiese toetse
dial  
 skakel
dial out (v)  
 uitbel, bel
dial tone 
  luitoon
dialogue box
dialoogkassie
dial-up (adj) 
 inbel, inskakel
dial-up (v)  
 inbel, inskakel
dial-up networking  
 inbelnetwerkwerk
directory
gids
directory path
gidspad
disable
buite aksie stel
disconnect
ontkoppel
diskette
disket
display (n) beeld
display (v) vertoon
divorced
geskei
documentation  
dokumentasie
dollar  
 dollar ($)
domain
domein
domain suffix 
domeinsuffiks
dot 
kol, dot
double-click
dubbelklik
down (vi) 
af
down (vt) 
af
download
aflaai
Drag and Drop
Sleep en Plaas
drive n aandrywer
driver
drywer
driver 
  drywer
drop a line (v)   telecommunications line  laat 'n lyn val
dual mode  
 dubbelmodus
Duplicate work file Duplikaat GebruikslÍer
dynamic IP-address
dinamiese IP-adres
edit (v) redigeer
ellipses  
beletselteken (... (net drie kolletjies))
e-mail
e-pos
embedded
verskanste
emoticon
emotikon
emulation
emulasie
enable
aktiveer
encode
enkodeer
Enter key
Invoersleutel
enter password
verskaf wagwoord
Entry
Inskrywing
error correction
foutkorrigering (die taak)
Error Message
Foutboodskap
Error Log
Foutlys
Error report
Foutverslag
Esc (escape)
  Esc (escape)
Estimate
Skat
Event/s
Gebeurtenis/Gebeure
Event Date
Gebeurtenisdatum, Gebeuredatum
Event Definition List Gebeurtenisdefinisielys, Gebeuredefinisielys
exclamation mark 
  uitroepteken (!)
execute
uitvoer
Exit
Exit
Expand/Contract
Rek/Krimp
export
uitvoer of voer uit
extension
uitbreiding, of vir 'n lÍernaam, suffiks
external modem 
eksterne modem
Extraction
Afkoms
Family File
FamilielÍer
Family History
Familiegeskiedenis
Family Register
Familieregister
Family Tree
Stamboom
fail 
misluk
Fancy corners
Sierhoeke
FAQ  (Frequently Asked Questions)   Algemene vrae
Father (as in Priest)
Pater
Father's Line
Vaderskant
favourites
gunstelinge
fax (facsimile)  
 faks (faksimilie)
fibre optic
vesel optika
Field
Veld
Field Entry Highlight Behaviour Veld Invoer Merkgedrag
FIFO (first in, first out) EIEU
File (n) LÍer
File Keeper
LÍerbewaarder
Filing
Liassering
finger  
kielie
firewall
skermmuur
flame (n) vlam
flame (v)  
vlam
flame war
vlamoorlog
flip
omswaai
flop
omkeer
flow control
vloeibeheer
Focus Group
Fokusgroep
folder
vouer
follow-up  
 opvolg
font
font
Footer
Voetskrif
force (v) 
  forseer
form
vorm
format (n) 
formaat
format (v)  
formatteer
Formatting
Formattering
forum  
 forum
forward slash  
(vorentoe)skuinsstreep
frames
rame
freeware  
 vryware
frequency  
 frekwensie, gereeldheid (algemeen)
front end 
  voor
FTP (File Transfer Protocol)    FTP (LÍeroordragprotokol),
ftp-site 
  FTP-werf
full-stop  
 punt (.)
FYI  (for your information )    ter kennis van  (by e-pos)

 

G

 BO

Gallery
Galery
games  
 speletjies
gateway
toegangspoort
Genealogy
Genealogie
Geo Location Database Geo Pleknaamdatabasis
gigabyte
gigagreep
grant permission
toestemming gee
graphics  
grafika
graphics card  
 grafikakaart
grave    (bv Ť) gravis
greater than     (>) groter as
greyed out
vergryste
grey scale
vergryste skaal
Grid (adj)
Ruit
Grid (noun)
Rooster
guest
gas
GUI Graphical User Interface grafiese koppelvlak
hacker  
 kapper (oppas, kyk cracker)
handshake
bladskud
hang (v)  
 hang
Hard drive Hard disk Hardeskyf
hardware
hardeware
hash  
huts (#)
Header
Opskrif
header entry  
Opskrif inskrywing
height 
  hoogte
Highlight v Verhelder
highlight (n)   n hoogtepunt
History List
Geskiedenislys
home button  
 tuisknoppie
home page 
  tuisblad
host
   gasheer
HTML  (Hyper Text Markup Language)    HTML 
HTML-tag 
 HTML-merker, 
HTTP  (Hyper Text Transfer Protocol)    HTTP 
hyperlink
hiperskakel
hyper-terminal  
 hiperterminaal
icon  
ikoon
idle (n) 
  stil (telefoonlyn)
image
beeld
Immediate Relatives Direkte Verwante
Import
Invoer
incoming message    inkomende boodskap 
indent (n)  
 inkeping
indent (v) 
  inkeep
indentation 
  inkeping
Individual
Persoon
Information
Inligting
initialisation
inisiŽring
inline 
 inlyn
input  
invoer 
input box
invoerkassie
insert
invoeg
install
installeer
integrated  
 geÔntegreerd
interface
koppelvlak
internal modem 
  interne modem
interface
koppelvlak
Internet 
 Internet  
Internet account 
  Internetrekening
interrupt (IRQ)  
 onderbrekingsversoek (clc) (IRQ)
invalid
ongeldig
invite
nooi
IP-number  
 IP-nommer, IP-adres
irc (internet relay chat)    irc (internet-aflosgesels)
ISP (internet service provider)    ISP (internetdiensverskaffer)
Italicized
Kursief

 

J

 BO

Java script  
Java teks (teks van 'n Java program);  Java skrif (werkteks van 'n Javascript program)
Javascript 
Javascript (naam van skriptaal)
junk mail
gemorspos
justify
justeer
keep track 
tred hou met
keystroke
sleutelinvoer
keyword
sleutelwoord
keyword 
  sleutelwoord
kick (v) 
 skop
kill (v)  
smoor (geselskanale)
kit  
 stel
Label v Etiketteer
Label n Etiket
LAN (local area network)    LAN (plaaslike netwerk)
launch
laai
layout
uitleg
leaders
voorafpunte
leased line  
 gehuurde lyn
less than   (<) kleiner as
Line
ReŽl
Lineage
Afkoms
Link/Unlink
Koppel/Ontkoppel
Linux  
 Linux
list
lys
list box
lyskassie
Locality
Ligging
Location
Plek
Location List
Pleknaamlys
Log
Joernaal
log file
loglÍer
log in
inteken
log out
uitteken
log out 
 afmeld, uitteken
logging 
inteken
login name  
 aanmeldnaam
login script 
  aanmeldskrif
loop
kringloop
lowercase 
kleinletters
lurk  
skuil

 

M

 BO

mail box  
 posbus
mail list
poslys
mailbase  
 poslys
mailbox  
 posbus
mailing list  
 poslys
Main
Hoof
manual 
handleiding
manually 
per hand
Master
Meester
Master File
MeesterlÍer
Master Source 
Meesterbron
Match v  Stem ooreen
Matches n Ooreenkomste
Media Player
Mediaspeler
Media
Media
member
lid
Menu
Kieslys
Merge 
Saamvoeg
merge.log
merge.log
message  
 boodskap
message filtering  
boodskapfiltrering
message window  
boodskapvenster
Windows Metafile  (WMF) Windows MetalÍer
mode 
  modus
modem (modulator-demodulator)    modem (modulator-demoldulator)
moderated 
  gemodereer
Modify
Wysig
Modified
Gewysig
modulation  
 modulasie
Mother's Line
Moederskant
mouse 
 muis
mouse button  
 muisknoppie
move   v skuif
multimedia 
  multimedia
multiple   
verskeie
multiple recipient   
veelvoudige ontvangers
mutli-user 
  veelvoudige gebruiker
name server 
 naambediener
naselising mark  
 nasaleringmerk (bv Ů)
navigate 
navigeer
nested structure 
nesstruktuur
net  
 net (internetwerk)
netiquette  
 netiket
netmask  
 netmasker
network  
 netwerk
networking  
 netwerkwerk
networking layer  
 netwerklaag
newbie  
 nuweling, groentjie, nuutjie
newsgroup  
 nuusgroep
newsreader  
nuusleser
nickname  
bynaam
noise (in a message)  
strooi
Non Date
Non Datum
none  
 geen
Note:
Let wel:
Notes
Notas
off-line  
van lyn af
OK
OK
on-line  
aanlyn
open   v - as in file maak oop, oopmaak
open source  
ope bron(skrif)
option  
opsie
optional  
opsioneel
Ordinances n Ordinansies
outbox 
uitmandjie
outgoing message  
uitgaande boodskap
override
vervang
overwrite
oorskryf

 

P

 BO

package 
  pakket (verskillende programme saam)
packet 
  pakkie
parallel port 
  parallelle poort
parity 
  pariteit
parse  
 ontleed
partial name 
  broknaam
pass n verbygaan
pass on 
  aangee
password  
wagwoord
paste 
 plak
Patch   n Las
Patch File
LaslÍer
path    directory path   roete
Pedigree
Stamboom
Pedigree Chart
Kwartierstaat
percentage 
 persentasie (%)
perform 
verrig, doen, uitvoer
performance 
  werkverrigting
period (US) 
  punt (.)
phone line 
  telefoonlyn
Photo Album
Fotoalbum
Picture
Beeld  
Picture/Sound Path
Beeld/Klank Pad
Picture Album
Foto Album
ping 
  pieng
pixel
pixel
Place
Plek
platform 
  platform
plug (into) (v) 
koppel
plug in (v)  
inprop
plug-in (n)  
outo-aansluit;  (slentertaal) Plug and Play-program
point  
 punt (.)
pointer
aanwyser
POP (Post Office Protocol)  POP (Postkantoorprotokol)
pop-up 
  opspring
port  
 poort
post (v) 
pos
postmaster 
  posmeester
pound
   pond (£)
pound (US)  
 huts (#)
PPP (Point to Point Protocol)    PPP (Punt-na-punt-protokol)
precaution  
voorsorg
Preferred
Voorkeur
Prefix
Voorvoegsel
Preview
Voorskou
print 
druk
Printing
Druk
privacy 
 privaatheid
Proceed
Voortgaan
Process v Verwerk
Program
Program
Profile
Profiel
prompt
por
proportional fount 
proporsionele font
protocol  
 protokol
Proxy (person)
Gevolmagtigde
proxy 
  volmag
publication
publikasie
public access 
openbare toegang
Public Domain software    Public Domain-sagteware (uitdeelware)
Purge
Wis uit
Qualify
Kwalifiseer
query  
bevraging  
Query by Example
Navraag volgens voorbeeld
question mark 
  vraagteken (?)
Questionnaire
Vraelys
queue (n)  
 tou
queue (vi)  
wag beurt af
queue (vt) 
orden volgorde
Quit
Afsluit
radio button  
klikknoppie
Range as in 'date range' Reikwydte
Range as in 'out of range' Bereik
rate 
  tempo (bv baud)
reconciliation
rekonsiliasie
Record (n) Rekord 
Record Number
Rekordnommer
reference  
 verwysing
Region
Streek
Relationship
Verwantskap
reliable 
  betroubaar
reload 
  herlaai
Rename
Hernoem
reply  
 antwoord
Report
Verslag
Repository
Bewaarplek
requirement  
vereiste
re-send (n)  
herposde
re-send (v)  
herpos 
Reset
Herstel
Resizing
Grootte verstelling 
Restoring
Herstel
Result
Resultaat
Retrieve
Herwin
return  
 terugkeer;  antwoord (op 'n versoek)
return address 
terugstuuradres
right click
Regsklik
round brackets  
 hakies, ronde hakies (( ))
RTF File
RTF-lÍer
rules 
  reŽls
run 
 loop, laat loop ('n program)

 

S

 BO

Save
Bewaar
scan (v) 
  skandeer
schedule  
 skedule
Scrapbook
Plakboek
Screen
Skerm
script  
teks 
Scroll Bar
Rolstaaf
scroll down 
na onder rol, rol af
scroll up  
na bo rol, rol op
Seal
VerseŽling
Search and Replace
Soek en Vervang
search engine 
soekmasjien
secure (n) 
veilig
secure (v)  
 beveilig
security  
 sekuriteit
Select
Kies
semi-colon  
 kommapunt (;)
separate marital status vervreem
separated
vervreemd
serial port  
 seriepoort
server 
bediener
service 
 diens
service provider 
  diensverskaffer
session  
 sessie 
setting
instelling
Setup Error
Opstellingsfout
shadowed
beskadu
share  
deel 
shareware  
deelware
shortcut  
kortpad
shortcut key
kortpadsleutel
Show (v) Toon
siblings
broers/susters; sibbe
sign off  
 uitteken
signature 
handtekening
simplified address 
kort adres
single mode 
  enkelmodus
site 
  werf
site certificate 
  werfsertifikaat
size 
  grootte
slash 
  skuinsstrepie; 
smiley  
 laggertjie
snail mail 
slakkepos
software  
sagteware
Sort
Sorteer
sound card  
 klankkaart
sound (file)
klanklÍer
source 
bronskrif (van 'n gekompileerde program)
Source Citation
Bronaanhaling
Source type
Brontipe
spacing
spasiŽring
spam (v)  
 strooi, 
spell check
  speltoets
Split
Verdeel
Spouse
Gade
spreadsheet  
spreiblad
square brackets    ([]) blokhakies, vierkantige hakies
stack 
stapel
start page 
  beginbladsy
start up (n) laaifunksie
start up (v) laai
stop bit  
 stopbis
string (n)  
string
style
styl
subject field 
  onderwerpveld
subject line  
 onderwerplyn
Submit
VoorlÍ/Indien
Submission File
VoorleggingslÍer
substring  
substring
Subtitle
Ondertitel
Suffix
Agtervoegsel
suite  
 suite (verskillende programme saam) 
Super Search
Supersoek
Surety Level
Sekerheidsvlak
surf  
surf
syntax
woordvoeging
system 
  stelsel
tab  
vlaggie
tab menu  
vlaggiekieslys
Tag v Merk
Tag n Merker
tagged
gemerkte
tagging language  
Merkertaal
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)    TCP/IP (Oorsendingsbeheerprotokol/Internetprotokol)
TCP/IP-stack  
TCP/IP-stapel
telephone line 
  telefoonlyn
template  
sjabloon
terabyte 
 teragreep
terminal 
 terminaal
terminate 
beŽindig
text
teks
Text Editor
Teks Redigeerder
Text margin
Tekskantlyn
thread   
rygdraad
tilde   (~) Tilde
Timeline
Tydlyn
time server  
 tydbediener
timeout
tydopskorting
timer 
tydhouer
tips 
wenke
TLA (Three letter acronym)    TLA of DLA (drieletterakroniem)
To view
Vertoonde
To-Do
Taak
To-Do List
Taaklys
tool bar
nutsbalk
tools 
hulpmiddels
top level 
  topvlak
topic  
 onderwerp
transfer (v)  
 oordra
transmit 
versend
transport log 
vervoerlog
trash 
rommel
Trees
Stambome
triple-click 
drie-klik
truncate
afkap
Turn ON
Skakel AAN
Turn OFF
Skakel AF
Typographical
Drukkuns
Uncleared
Onverwyderde
underline 
  onderstreep
Undo
Herstel
Unlink
Ontkoppel
Unlock
Ontsluit
Unnamed
Onbenoem
Unsubmitted
Oningegiende
Unpublished
Ongepubliseerd
unread 
  ongelees
Unrecognised
Onherkenbare
Unrelated
Nieverwant
Unspecified
Ongespesifiseerd
Unsubmit
Ontrek (voorlegging)
Unsupported
Word nie ondersteun nie
Untag
Ontmerk
up front moderated  vooruit gemodereer
Update
Bywerk
Updating
Bywerking
upgrade (v) opgradeer
upgrade (n) opgradering
upload
oplaai
uppercase 
Hoofletters
URL (Uniform Resource Locator)    URL (Uniforme hulpbronopspoorder)
User Defined
Gebruikers Bepaalde
User Friendly
Gebruikersvriendelike
user ID 
  gebruiker-ID
user name 
  gebruikernaam
User file
GebruikerslÍer
utilities 
hulpprogramme 

V

 BO

valid 
Geldig(e)
validation
Geldigverklaring
Verify
Verifeer
Via
Via
Video
Video
View n Venster
View v Bekyk
virtual 
skyn
virtual reality 
skynwerklikheid
Void  n leegte, gaping, leemte, lugleemte
volume 
Volume
warn (v) 
Waarsku
watermark 
Watermerk
wav file 
Wav-lÍer
web site 
Webwerf
webmaster 
Webmeester
wick 
flip 
width 
Breedte
wild card
wisselkaart
window
Venster
window manager
venstermaker
windowing system
vensterstelsel
wizard 
wizard
word processor 
Woordverwerker
Word wrap
Woordvou 
Work file
WerkslÍer
WWW  (World Wide Web)    WWW 
ZIP/ZIP CODE
Poskode
zip 
zip 
zip file
ziplÍer
Zoom
Zoem
  www.coetzee.org 
Ek behou die reg om enige invoer te redigeer, te publiseer (tensy spesifiek daarteen gevra).
Enige ekstra woorde is ook welkom. Indien iemand 'n eie woordelysie het wat hulle graag aanlyn wil publiseer, sal ek probeer om dit hier te inkorporeer.
_____________________________________________

Web services by kophill.net - can we help you with your web?

The Leading Family Tree Program - ook beskikbaar in Afrikaans!

Firefox - a better browser